د تنې حجم

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د تنې حجم اورس کومینډنټ

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. د اورس کومینډنټ 600 لیټرو لپاره ټرک، په ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم اورس کومینډنټ 2022، جیپ / ایس یو 5 دروازې، لومړی نسل، EMP-1 4124 - حاضر د اختیارونو د ترنک ظرفیت، l 09.2022 AT AWD Komendant 4.4

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم Changan CS55 Plus

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. د چانګان CS55 پلس 505 لیټرو لپاره ټرک، په ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم Changan CS55 Plus 2021، jeep / suv 5 دروازې، دوهم نسل 2 - حاضر د اختیارونو ټرک ظرفیت، l 03.2021 AMT ټیک 1.5

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم Volvo 480

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. په Volvo 480 کې ټرک 160 لیټره دی، د ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم Volvo 480 2nd restyling 1994, 3-door hatchback, 1st Generation 05.1994 - 09.1995 د تجهیزاتو د ډنډ ظرفیت، l 1.7 160 AT ES 1.7 160 AT GT 1.7، د ټرنک حجم 160 1.7 AT GT 160، 2.0-دروازه هچ بیک، Volvo160 ریسټ 2.0 دروازه…

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم Volvo 345

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. د Volvo 345 380 لیټرو لپاره ټرک، په ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم Volvo 345 1979، د 5-دروازې هچ بیک، لومړی نسل، 1 345 – 02.1979 د تجهیزاتو ټرک ظرفیت، l 11.1982 MT L 1.4 380 MT DL 1.4 380 CVT L. 1.4 MT DL 380 1.4 CVT L. 380 MT G1.4T G 380 1.4. MT GLS 380

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم Volvo 343

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. د Volvo 343 380 لیټرو لپاره ټرک، په ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم Volvo 343 1976، د درې دروازې هچ بیک، لومړی نسل، 3 1 - 343 د تجهیزاتو سامان ظرفیت، l 02.1976 11.1982MT GLS 1.4

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم Volvo 340

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. په Volvo 340 کې ټرک له 380 څخه تر 400 لیټرو پورې دی، د ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم Volvo 340 1982، sedan، لومړی نسل 1 - 03.1982 اختیارونه د ډنډ ظرفیت، l 11.1991 1.4 CVT DL 400 د ترنک حجم Volvo 1.4 400، د هچ بیک 1.4 دروازې، ...

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم مرسډیز EQS SUV

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. د مرسډیز EQS SUV 645 لیټرو لپاره ټرک، په ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم مرسډیز بینز EQS SUV 2022، جیپ / ایس یو وی 5 دروازې، لومړی نسل، X1 296 - حاضر د وسایلو سامانونو وړتیا، l eqs 04.2022 450 4 emati ایکز 645 EQS 450 4MATIC

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ټرک حجم مرسډیز EQB

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. د مرسډیز EQB 495 لیټرو لپاره ټرک، په ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم مرسډیز بینز EQB 2021، جیپ / ایس یو 5 دروازې، 1 نسل، X243 04.2021 - حاضر د اختیارونو د ډنډ ظرفیت، l EQB 250 495 EQB 250+ 495 EQB 300 4MATIC 495 EQB 350 4MATIC 495

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم Kia K7

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. په Kia K7 کې ټرنک له 451 څخه تر 453 لیټرو پورې دی، په ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم Kia K7 ریسټایل 2019، سیډان، دوهم نسل، YG 2 – 06.2019 اختیارونه د ترنک ظرفیت، l 04.2021 R E-VGT AT 2.2WD Prestige 2 453 R E-VGT AT 2.2WD Nob2WD EV453BEVD Nob2.4BEVD Nob2. 453 2.4 HEV AT 2WD لاسلیک 453 2.4 GDI AT 2WD Prestige 453 2.5 GDI AT 2WD…

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ټرک حجم جیپ ګرانډ واګونیر

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. د جیپ ګرانډ واګونیر ټرک 776 لیټره دی، د ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم جیپ ګرانډ واګونیر 2021، جیپ / ایس یو 5 دروازې، دریم نسل، WS 3 - حاضر د ټرک ظرفیت، ایل

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم شیورلیټ ګروی

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. د شیورلیټ ګریو کې ډنډ 1194 لیټره دی، د ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم شیورلیټ گرو 2020، جیپ / ایس یو 5 دروازې، 1 نسل 03.2020 - حاضر د اختیارونو ټرنک ظرفیت، l 1.4T CVT LT 1194 1.4T CVT پریمیر 1194

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم Bentley Turbo R

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. د Bentley Turbo R 510 لیټره ټرنک، د ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم Bentley Turbo R 2nd restyling 1997, sedan, 1st Generation 08.1997 – 10.1998 Trim Trunk ظرفيت، l 6.8 AT Turbo RT 510 د ترنک حجم د Bentley Turbo R facelift 1988, sedan, 1st Generation. Trik 08.1988. Trik 07.1997st Generation – 6.8. Trik 510. 6.8st جنریشن – 510. Trik 6.8. AT Turbo R 510 6.8 بلی. AT Turbo R LWB XNUMX XNUMX AT Turbo R XNUMX XNUMX AT Turbo…

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم Bentley اته

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. په بینټلي اته کې ډنډ 510 لیټره دی، د ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم بینټلي اته ریسټائل 1988، سیډان، لومړی نسل 1 - 07.1988 د تجهیزاتو د ډنډ ظرفیت، l 01.1993 AT اته 6.8 د ترنک حجم بینټلي اته 510، سیډان، لومړی نسل 1984، 1. 03.1984. 06.1988. 6.8 پی پی ایل 510. 6.8 پیټ ظرفیت - 510. 1988. 1. 07.1988. 01.1993 پی پی 6.8 XNUMX XNUMX. AT Eight XNUMX Trunk Volum Bentley Eight Restyling XNUMX, sedan, XNUMXst Generation XNUMX – XNUMX Options Trunk capability, l XNUMX AT…

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم بینټلي کانټینینټل

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. په بینټلي کانټینینټل کې ډنډ 520 لیټره دی، د ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم بینټلی کانټینینټل 1984، خلاص بدن، لومړی نسل 1 - 07.1984 د تجهیزاتو د ترنک ظرفیت، l 07.1995 AT کانټینینټل 6.8 د ترنک حجم بینټلي کانټینینټل 520، خلاص بدن، د لومړي نسل 1984 1 کانټینینټل، 07.1984st جنریشن 07.1995 6.8 AT.

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د ترنک حجم بینټلي بروکلینډز

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. په Bentley Brooklands کې ټرنک له 402 څخه تر 510 لیټرو پورې دی، په ترتیب پورې اړه لري. د ټرن حجم د بنډلي بیرکلینډ 2007 کیوپ دوهم نسل 2 - 03.2007 ټرین بروکلینډز R LWB 05.2011 د ترنک حجم بینټلي بروکلینډز 6.8 ،…

 • د ډډ اندازه
  د تنې حجم

  د تنې حجم Bentley Azur

  پراخه ډنډ په فارم کې ګټور دی. ډیری موټر چلونکي، کله چې د موټر اخیستلو پریکړه کوي، یو له لومړیو څخه دی چې د ټرک ظرفیت ته ګوري. 300-500 لیټره - دا د عصري موټرو حجم لپاره ترټولو عام ارزښتونه دي. که تاسو کولی شئ د شا څوکۍ ښکته کړئ، نو ډنډ به نور هم زیات شي. په بینټلي ازور کې ډنډ 310 لیټره دی، د ترتیب پورې اړه لري. د ترنک حجم بینټلي ازور 2006، خلاص بدن، دوهم نسل 2 - 04.2006 د تجهیزاتو د ډنډ ظرفیت، l 08.2010 AT Azure 6.8 310 AT Azure T 6.8 د ټرانک حجم بینټلي ازور 310، خلاص بدن، د 1994st 1 11.1994 AT 10.2003 AT 6.8، د ټرنک حجم، 310st 6.8 AT 310 AT 6.8 پی پی 310، 2006st XNUMX XNUMX پی پی XNUMX پی پی XNUMX XNUMX پی پی ظرفیت. XNUMX XNUMX AT Azure Final Series XNUMX XNUMX AT Azure Mulliner XNUMX Trunk Volume Bentley Azure XNUMX خلاص…