د وسایطو پاکول

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو اورس کومینډنټ

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، جوړونکی اورس کومینډنټ د تصفیې اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د اورس کومینډنټ د سواری لوړوالی 230 ملي میتر دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  پاکول Changan CS55 Plus

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، جوړونکی Changan CS55 Plus د تصفیې اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسب دی. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د چانګان CS55 پلس د سواری لوړوالی 190 ملي میتر دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي ...

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو Volvo 850

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د Volvo 850 جوړونکی د تصفیې اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د Volvo 850 د سواری لوړوالی 150mm دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو Volvo 480

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د Volvo 480 جوړونکی د تصفیې اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د Volvo 480 د سواری لوړوالی 160mm دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو Volvo 345

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د Volvo 345 جوړونکی د تصفیې اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسب دی. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د Volvo 345 د سواری لوړوالی 160 mm دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو Volvo 343

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د Volvo 343 جوړونکی د تصفیې اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسب دی. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د Volvo 343 د سواری لوړوالی 160 mm دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو Volvo 340

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د Volvo 340 جوړونکی د تصفیې اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د Volvo 340 د سواری لوړوالی 160mm دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو پورش 356

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د پورش 356 جوړونکی د تصفیې اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د پورش 356 د سواری لوړوالی 175 ملي میتر دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د مرسیډیز EQS SUV پاکول

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د مرسډیز بینز EQS SUV جوړونکی د پاکوالي اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د مرسیډیز EQS SUV د سواری لوړوالی 178 ملي میتر دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي ...

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د ځمکې تصفیه مرسډیز EQB

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، جوړونکی مرسډیز بینز EQB د پاکوالي اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسب دی. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د مرسیډیز EQB د سواری لوړوالی 154 ملي میتر دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو Kia K7

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د Kia K7 جوړونکی د تصفیې اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د Kia K7 د سواری لوړوالی 140 ملي میتر دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو جیپ واګونیر

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د جیپ واګونیر جوړونکي د پاکوالي اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د جیپ واګونیر د سواری لوړوالی 210 ملي میتر دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو جیپ ګرانډ واګونیر

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، د جیپ ګرانډ واګونیر جوړونکی د پاکولو اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د جیپ ګرانډ واګونیر د سواری لوړوالی 210mm دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي ...

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  پاکول Hyundai Aero Space

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، جوړونکي Hyundai Aero Space د پاکوالي اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د Hyundai Aero Space د سواری لوړوالی 190 mm دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي ...

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د ځمکې پاکول Hyundai Aero Queen

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، جوړونکي Hyundai Aero Queen د پاکوالي اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د Hyundai Aero Queen د سپرلۍ لوړوالی 190 ملي متره دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي ...

 • پاکول
  د وسایطو پاکول

  د پاکولو شیورلیټ ګروف

  د ځمکې پاکول د موټر د بدن په مرکز کې له ټیټې نقطې څخه ځمکې ته فاصله ده. په هرصورت، جوړونکی شیورلیټ گروو د پاکولو اندازه کوي ځکه چې دا د هغه سره مناسبه ده. دا پدې مانا ده چې د شاک جذبونکي، د انجن د تیلو پین یا مفلر څخه اسفالټ ته فاصله ممکن د ځمکې پاکولو څخه لږ وي. یو په زړه پوری ټکی: د موټر پیرودونکي پاکولو ته ځانګړې پاملرنه کوي ، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځمکې ښه پاکول اړین دي ، دا به تاسو د سربندونو ته د پارک کولو پرمهال له سر درد څخه وژغوري. د شیورلیټ ګریو د سواری لوړوالی 157 ملي میتر دی. مګر محتاط اوسئ کله چې رخصتۍ ته ځي یا د پیرودلو سره بیرته راستنیدل: یو بار شوی موټر به په اسانۍ سره د ځمکې پاکولو 2-3 سانتي متره له لاسه ورکړي. که وغواړي، د هر موټر پاکول د شاک جذبونکو لپاره د سپیسرونو په مرسته زیات کیدی شي.